Lokalizacja FORD PPD > Coaching

Coaching

Executive coaching – to coaching przeznaczony dla menedżerów posiadających odpowiedzialność zarządczą, pełniących role przywódcze w swoich zespołach, zarządzających projektami. Executive coaching  jest  zorientowany na podniesienie efektywności działania menedżerskiego, rozwój kompetencji i umiejętności, wzrost motywacji i energii do działania menedżera. Cele coachingu powinny być w zgodzie z celami przedsiębiorstwa, jeżeli sponsorem procesu coachingu jest przedsiębiorstwo.

Sytuacje w których zarząd i jego członkowie może zwrócić sie do executive coacha to najczęściej:

 • Zmiany przeprowadzane przez kierownictwo w organizacji;
 • Fuzje i przejęcia – integracja organizacji i ról;
 • Zmiany personalne w zarządzie (nowi członkowie z wewnątrz lub z zewnątrz organizacji);
 • Sukcesja i jej właściwe przygotowanie;
 • Komunikacja wewnątrz grupy zarządzającej i z organizacją;
 • Procesy zmian związane z obecnością inwestora w firmie lub/i z wejściem firmy na giełdę;
 • Proces zmiany organizacji z firmy typu start-up do dojrzałego przedsiębiorstwa;
 • Sytuacje kryzysowe;
 • Zarządzanie wieloma projektami na raz i wyzwaniami zarządzania czasem, priorytetami, właściwą równowagą pomiędzy pracą a życiem prywatnym;
 • Potrzeba rozwoju zdolności przywódczych lub przeniesienia ich na wyższy poziom;
 • Wszystkie pozostałe nie wymienione sytuacje, w których pożądane byłoby wsparcie z zewnątrz, oparte na zaufaniu i zrozumieniu swoistej samotności osób zarządzających na najwyższym szczeblu.

Executive coaching

Referencje

Zobacz, kto skorzystał
z naszych szkoleń