Lokalizacja FORD PPD > O nas

O nas

Ponad 12 lat temu,  stworzyłam Ford Coaching z przekonania, że menedżerowie, liderzy, przedsiębiorcy – bez względu na branże w których działają, potrzebują wyspecjalizowanego i kompetentnego wsparcia i narzędzi w rozwoju osobistym, zawodowym i organizacyjnym.
Ponieważ czas menedżerski jest ograniczony a rezultaty muszą być widoczne relatywnie szybko, oferujemy:

  • sprawdzone w praktyce, skalowalne i elastyczne narzędzia szkoleniowe;
  • executive & life coaching oraz mentoring
  • rozwiązania przygotowywane w oparciu o zdefiniowane potrzeby;
  • gotowe, kompaktowe programy warsztatowe, wspomagające rozwój procesów i kompetencji.

Jako doświadczony menedżer wiem, jak ważne znaczenie w rozwoju zawodowym ma  obecność doświadczonego i kompetentnego mentora i coacha. Dlatego we wszystkich obszarach biznesowych, w których współpracuję z klientami, towarzyszę  im nie tylko jako trener ale także mentor i coach, jeśli taka jest potrzeba.
Serdecznie zapraszam do spotkania, rozmowy i współpracy.  Zmiana, nawet ta największa zaczyna się od pierwszego kroku.


Współpracujemy tylko z certyfikowanymi coachami

Prowadzimy coaching według metody co-active – certyfikowani coachowie

O mnie

Jadwiga Ford

Jadwiga posiada ponad 20 letnie doświadczenie w marketingu i zarządzaniu w korporacjach międzynarodowych [m.in.Unilever, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, Lagardere Group, Cirrus Aircraft] oraz w firmach typu start-up. Założycielka i zarządzająca Ford Coaching. Od 2007, certyfikowany coach - Certified Professional Co-Active Coach (CTI(USA)). Posiada ponad osiemset godzin doświadczenia w coachingu biznesowym. Prowadzi specjalistyczne szkolenia menedżerskie. Jest - jednym z dwóch w Polsce - Akredytowanym Trenerem Paul Ekman International w zakresie kompetencji emocjonalnych oraz oceny prawdomówności. Absolwentka SGH, wydziału Handlu Zagranicznego, oraz studiów doktoranckich z nauk o zarządzaniu tamże. Studiowała w Chartered Institute of Marketing (Wielka Brytania). Studiuje psychologię na Uniwersytecie SWPS. Szczególnie interesują ją zależności pomiędzy kompetencjami emocjonalnymi a potencjałem przywódczym i skutecznością menedżerów i organizacji.

prof. Paul Ekman

Jeden z wiodących psychologów XXI wieku

Emerytowany profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego, jest jednym z najznakomitszych amerykańskich psychologów pionierem w badaniach nad emocjami oraz ich związkiem z mikroekspresjami twarzowymi. Współodkrywca mikroekspresji, razem z naukowcami: Friesenem, Haggardem i Isaacsem. Paul Ekman urodził się w 1934 roku (15 lutego) . Jego studia licencjackie obejmują edukację na Uniwersytecie w Chicago i Uniwersytecie Nowego Yorku. Otrzymał tytuł doktora w dziedzinie psychologii klinicznej w Adelphi University (1958 ), zaś tytuł profesora na Uniwersytecie Kalifornijskim – San Francisco, gdzie pracował przez następne trzydzieści lat. W trakcie swojej pracy naukowej prowadził także aktywną praktykę lekarską w Instytucie Neuropsychiatrycznym Langley Porter, w którym rozpoczął swoją praktykę przed pracą doktorską w 1957 roku a gdzie powrócił i pracował…

Referencje

Zobacz, kto skorzystał
z naszych szkoleń