Lokalizacja Ford Coaching > Szkolenia menedżerskie na zamówienie

Szkolenia

Szkolenia menedżerskie na zamówienie

Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenia menedżerskie, lokalne i w środowisku międzynarodowym, w zakresie zarządzania i marketingu w różnych branżach, doświadczenia związane ze znajomością różnych organizacji, pracy z zespołami projektowymi, rozwojem menedżerów i przywództwa wykorzystujemy do współpracy z klientami, którzy potrzebują praktycznych, sprawdzonych narzędzi, technik oraz wiedzy dostosowanej do wyzwań przed którymi stoją menadżerowie, zespoły i organizacje.

Nasze doświadczenia wspomagamy certyfikowanymi umiejętnościami w zakresie coachingu biznesowego i treningu.

W zależności od zdefiniowanych przez klienta ogólnych celów oraz uczestników warsztatów szkoleniowych,  projektujemy i przeprowadzamy całkowicie dostosowane do danej organizacji szkolenia warsztatowe z zakresu kompetencji menedżerskich oraz motywacji. W zależności od poziomu specjalizacji w danym szkoleniu – współpracujemy z certyfikowanymi trenerami w danej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami, aby przedyskutować Twoje potrzeby.

Rezerwuj

Aby przedyskutować i uzgodnić, szczegóły potencjalnej współpracy, profil oraz zawartość merytoryczną szkolenia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

  • telefon: + 48 734 136 250 lub + 48 604 261 266
  • e mail: corporate@fordcoaching.com

 

Nadchodzące szkolenia otwarte

Referencje

Zobacz, kto skorzystał
z naszych szkoleń