KORZYŚCI Z COACHINGU

Praca z coachem – w obszarze życia osobistego, pracy zawodowej, a najczęściej w obu tych obszarach łącznie – jest wysoce skuteczną metodą rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych.

KORZYŚCI, KTÓRE MOŻE PRZYNIEŚĆ CI COACHING:

W obszarze życia prywatnego:

 
 • Lepsze zrozumienie siebie;
 • Uzyskanie lepszego i bardziej satysfakcjonującego życia skoncentrowanego na rzeczach istotnych dla Ciebie;
 • Ulepszenie równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym;
 • Odkrycie i zaangażowanie się w nowe pasje;
 • Udoskonalenie równowagi pomiędzy pracą zawodową, a życiem osobistym.

W obszarze pracy zawodowej:


 • Udoskonalenie kompetencji i umiejętności menedżerskich;
 • Rozwinięcie kompetencji zarządczych;
 • Rozwinięcie kreatywnego myślenia i praktycznej kreatywności w rozwiązywaniu problemów biznesowych;
 • Rozwinięcie i pogłębienie zdolności przywódczych;
 • Zoptymalizowanie ścieżki kariery zawodowej;
 • Ulepszenie zarządzania czasem i kompleksowością;
 • Zwiększenie motywacji pracowników i w rezultacie zmniejszenie ich rotacji;
 • Lepsze zarządzanie swoją ścieżką zawodową, w tym zmianą pracy lub powrotem do aktywności zawodowej.