METODA COACHINGU KOAKTYWNEGO

Jako certyfikowany coach koaktywny stosuję w pracy z naszymi klientami 4 główne założenia modelu coachingu koaktywnego, autorstwa Coach Training Institute (CTI).

Człowiek jest z natury osobą kreatywną, pełną pomysłów
i w pełni ukształtowaną

Klient ma wszystkie zasoby, które są mu potrzebne do tego, aby dokonał zmiany, o której myśli. Rolą coacha jest wsparcie klienta w odkrywaniu tych zasobów.

Coaching koaktywny obejmuje
całą osobę

Wszystkie podejmowane przez klienta decyzje mają
ze sobą powiązanie, więc podczas rozmowy coachingowej zawsze dotknięte zostaną
różne aspekty życia.

Coach koaktywny nieustannie podąża za klientem

Klient decyduje o temacie rozmowy coach towarzyszy, nadając spotkaniu strukturę, która wspomaga zmianę klienta i nakreśla strategię agendy.

Coaching koaktywny wywołuje znaczącą zmianę

Coaching nie ma dawać chwilowego rozwiązania danej kwestii, a pomagać w osiągnięciu długotrwałej zmiany, która da klientowi spełnienie i równowagę w życiu prywatnym i zawodowym.