Jadwiga Ford

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem, międzynarodowy certyfikowany coach, psycholog kliniczny i psycholog modyfikacji i kształtowania zachowania (2018), trener praktycznych twardych i miękkich umiejętności biznesowych i interpersonalnych, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w coachingu i mentoringu menedżerskim i szkoleniach specjalistycznych, outsourcingu menedżerskim w obszarze zarządzania oraz marketingu. Jeden z dwóch Polsce autoryzowanych trenerów Paula Ekmana w obszarze oceny wiarygodności i prawdomówności i zaawansowanych kompetencji emocjonalnych.

Posiada ponad 20 letnią praktykę zawodową w marketingu i zarządzaniu na kluczowych stanowiskach zarządczych w korporacjach międzynarodowych. Odpowiadała między innymi za zarządzanie biznesem (P+L) oraz rozwojem marek lokalnych oraz międzynarodowych (m.in. Lipton Tea, Kellogg’s, o.b., Calgonit, Calgon, Carefree, Radio ZET) a także projektami R&D na rynku polskim oraz krajów Europy Centralnej i Wschodniej.

Kierowała zespołami menedżerskimi w Polsce oraz międzynarodowymi zespołami projektowymi, odpowiadając za osiągnięcie celów biznesowych zarządzanych przez nią biznesów, rozwój menedżerów a także szkolenia marketingowe dla marketingowców, jak i menedżerów innych funkcji. Pełniła jedną z głównych ról zarządczych i koordynacyjnych w procesach restrukturyzacji organizacyjnej oraz akwizycji w ramach Grupy Eurozet (Lagardere Group).

W 2009 uzyskała licencję Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) w Coach Training Institute (CTI), USA – wiodącej organizacji coachingu koaktywnego. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia z zakresu executive i life coaching, głównie z menedżerami średniego i wysokiego szczebla.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (SGH), wydziału Handlu Zagranicznego (specjalizacja menedżerska i marketingu międzynarodowego) oraz studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu w SGH. Wykłada zarządzanie międzynarodowe oraz zarządzanie strategiczne w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz coaching i osobowość na USKW. Studiuje psychologię na Uniwersytecie SWPS.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia zawodowe z zakresu marketingu, praktycznego zarządzania biznesem i komunikacji m.in w London Business School (MS).

ZMIANA, NAWET TA NAJWIĘKSZA, ZACZYNA SIĘ OD PIERWSZEGO KROKU. POROZMAWIAJMY.